- TIDEN STÅR INTE STILL FÖR NÅGON -
Bevara Din berättelse i vackra fotografier ♡

Livet, alla de små detaljerna som gör här och nu, som är vi. Det unika och vackra som visar vilka vi är, vem du är.
Din historia utvecklas ständigt och förändras. De människor du älskar förändras tillsammans med dig.
Ofta pratar vi om hur fort tiden går och våra berättelser behöver förevigas.
-
Jag vill förmedla känslorna i det som är Din familj - inte bara för dig, utan för dina barn och barnbarn.
Föreviga, bevara & berätta vidare.