Den största längtan


Fotografering ca 1 timme

Ni väljer vilka bilder ni vill ha utifrån ett bildgalleri

Jag redigerar dessa och ni får dom klara för nedladdning ca 2 veckor efter fotograferingen.

Fotografering 950 kr

Bildfil st. 290 kr.