Information

Fotograferingen tar ca 1 timme.
Ni får ett webbgalleri ca två veckor efter fotograferingen,
där ni sedan väljer ut vilka bilder ni vill ha. Dessa redigeras sedan utifrån min bildstil.

Fotografering studio/natur 950 kr

Pris per digital bild 290 kr
5 digitala bilder 1100 kr
10 digitala bilder 2500 kr
Alla bilder digitalt 5000 kr

Kontakta mig